Psykoterapi, par- & familjesamtal

Välkommen till mig i Västerås

Terapi kan hjälpa dig & dina nära i alla stadier av ditt liv. Psykoterapi kan förändra mönster eller bygga en starkare relation med din partner.

Kontakta mig

Psykoterapi i Västerås

Relationell psykoterapi
I den relationella psykoterapin läggs stor vikt vid det som sker här och nu, både i själva mötet mellan dig och mig som terapeut samt de känslor som väcks av att tala om det som är svårt. Som relationellt inriktad terapeut är jag aktiv och förhållningssättet kan variera mellan lyssnande, känslobearbetande och mer kognitivt inriktat. Det kan handla om att tydliggöra handlingsmönster och tankar som du söker hjälp att förändra. Som en viktig bakgrund i terapin finns din livshistoria. Utifrån den skapas förståelsen för hur tidiga erfarenheter och relationer har präglat dina föreställningar, tankemönster och förväntningar på livet nu. Ibland kan terapins mål faktiskt vara att formulera din livsberättelse på ett nytt sätt.

 

Affektfobiterapi – Korttidsterapi
Affektfobiterapi är en terapi med fokus på emotionella problem. Det är en metod som medvetet arbetar med fördjupning av dina känslomässiga upplevelser och sätt att reagera emotionellt i olika situationer. Emotionella problem kan uppstå i relationer till andra människor, t ex i parförhållanden, genom att de upplevt otrygg anknytning i tidig ålder och att inte lyckats komma till rätta med de anknytningsmönster och inre arbetsmodeller som uppstått. Denna terapiform är en kortidsterapi.

KBT-terapi

I KBT-terapin kartlägger vi tillsammans beteenden och tankemönster som är oönskade och som ställer till problem för dig.
Därefter söker vi alternativ som fungerar bättre för dig. Tonvikten ligger på samspelet mellan dig och din omgivning utifrån dina tankar, beteenden och känslor. Kort sagt går det ut på att du ska må bättre och öka din förmåga att uppnå dina mål i livet.
Då mycket av dina problem sker i vardagen, utanför terapirummet, så får du hemuppgifter. Dessa ska kunna leda till att befästa nya beteenden och tankemönster som är mer verksamma för dig.

Erbjuder olika metoder för psykoterapi, samtalsterapi & familjesamtal

 

Välkommen till Samtalsterapi och Utveckling i Västerås! Vi är glada att kunna erbjuda psykoterapi, parsamtal och familjesamtal för att stödja dig och dina nära och kära på er resa mot förändring och välmående. Nedan hittar du svar på vanliga frågor om psykoterapi, parsamtal och familjesamtal.

 

Frågor och svar

 

Vad är psykoterapi och hur kan det hjälpa mig?

 

Psykoterapi är en form av behandling som fokuserar på att hjälpa individer att förstå och hantera sina känslor, tankar och beteenden. Det kan vara till stor hjälp vid olika utmaningar i livet, som ångest, depression, relationsproblem och mycket mer. Genom terapeutiska samtal och verktyg kan du få stöd och vägledning för att göra positiva förändringar och uppnå ökad livskvalitet.


Vad innebär parsamtal och hur kan det stärka vår relation?

 

Parsamtal är en specifik typ av terapi som fokuserar på att stödja par i deras relation. Det kan vara till nytta för par som vill förbättra sin kommunikation, lösa konflikter, återupprätta förtroende och fördjupa sin samhörighet. Genom att arbeta tillsammans med en terapeut kan ni få en trygg och stödjande miljö där ni kan utforska era utmaningar och utveckla verktyg för att skapa en sundare och lyckligare relation.


Varför är familjesamtal viktiga och hur kan de hjälpa vår familj?

 

Familjesamtal är en form av terapi som involverar hela familjen. Det kan vara till hjälp för familjer som upplever konflikter, svårigheter med kommunikation eller förändringar i familjedynamiken. Genom att ha gemensamma samtal med en terapeut kan ni öka förståelsen för varandra, förbättra er kommunikation och hitta lösningar på problem som påverkar hela familjen. Familjesamtal kan bidra till att skapa en starkare och mer harmonisk familj.


Vilken typ av terapeutisk metod använder ni? Vi använder en integrativ terapeutisk metod som anpassas efter dina behov och mål. Det innebär att vi integrerar olika terapeutiska tekniker och tillvägagångssätt för att skapa en individanpassad behandling. Vårt fokus är att skapa en trygg och icke-dömande miljö där du kan känna dig bekväm att utforska dina känslor och utmaningar.


Hur lång tid tar en psykoterapi-, parsamtal- eller familjesamtal-session?

 

Varje session varar vanligtvis mellan 60 och 90 minuter. Antalet sessioner som krävs varierar beroende på dina behov och mål. Ibland kan en kortare terapi vara tillräcklig för att hantera specifika problem, medan andra kan behöva längre behandling för att uppnå önskade resultat. Det är något vi kan diskutera tillsammans under vårt första möte.

 

Vi hoppas att dessa svar har gett dig en bättre förståelse för psykoterapi, parsamtal och familjesamtal.

 

Om du har ytterligare frågor eller om du vill boka en tid, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att stödja dig på din väg mot förändring och stärkta relationer.

Individuella samtal

 Parsamtal

Familjesamtal

Konsultationer

Telefonterapi

Kontakta mig

Vill du komma i kontakt med mig för att boka tid? Fyll i ditt namn och e-postadress i formuläret så ringer jag upp dig.

Kontakta mig

Vill du att jag kontaktar dig?