Familjesamtal

Välkommen till mig i Västerås

Terapi kan hjälpa dig & dina nära i alla stadier av ditt liv. Psykoterapi kan förändra mönster eller bygga en starkare relation med din partner.

Kontakta mig

Familjesamtal i Västerås

Familjeterapi med systemisk och relationell inriktning
Familjeterapi är psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av din familj för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser. I familjeterapin träffar jag familjemedlemmar i olika kombinationer. Det är det aktuella problemet och frågeställningen som i samråd med dig eller de som tagit initiativ till kontakten som bestämmer hur konstellationerna skall vara. Antalet träffar och i vilka intervaller träffarna ska ske bestäms utifrån möjlighet och behov.

Systemisk inriktningsmetod

I mitt arbete som familjeterapeut använder jag systemteorin som ett ramverk för att analysera och förstå dynamiken inom familjen. Vi fokuserar på att identifiera och förstå de mönster av kommunikation, beteende och relationer som kan bidra till familjens problem. Genom att synliggöra och utforska dessa mönster kan jag hjälpa familjemedlemmarna att utveckla nya sätt att interagera och kommunicera, vilket kan leda till positiva förändringar. Systemteorin betonar även vikten av att involvera hela familjen i terapiprocessen. Genom att arbeta med familjen som en enhet, snarare än att bara fokusera på individuella problem eller symtom, kan jag hjälpa familjemedlemmarna att förstå hur deras beteenden och interaktioner påverkar varandra. Detta kan skapa en känsla av samarbete och ömsesidigt ansvarstagande inom familjen, vilket kan underlätta förändring och tillväxt.

Erbjuder olika metoder för psykoterapi, samtalsterapi & familjesamtal

Individuella samtal

 Parsamtal

Familjesamtal

Konsultationer

Telefonterapi

Vad är familjeterapi bra för?

Familjeterapi är en beprövad metod för att ta hand om och lösa både psykiatriska, sociala och relationella problem och konflikter inom familjen. Att ta hand om problemen är en investering för samtliga familjemedlemmar och kan i många fall vara nyckeln till att stärka banden och kommunikationen livet ut. Familjeterapi har även visat sig vara framgångsrikt vid arbete med äktenskapskriser och samlevnadsproblem inom äktenskapet. Vuxna klienter som behandlats genom familjeterapi har enligt forskning visat flera positiva resultat vid missbruk i olika former och vid allvarlig psykisk sjukdom. Allt fler studier visar även på familjeterapins roll vid behandling av svåra kroppsliga sjukdomstillstånd både hos barn och vuxna. I de fall familjeterapi har jämförts med annan form av psykoterapiinriktningar har resultaten visat att familjeterapi är lika bra och i vissa fall även bättre än andra metoder. Det finns därmed flera värdefulla aspekter som familjeterapin medför både för dig som vuxen eller barn samt för hela familjen.

När bör familjeterapi väljas?

Det kan ofta vara svårt att veta vilken terapiform som passar dig eller en anhörig. Ni kan alltid rådfråga mig så kommer vi tillsammans fram till ett upplägg som passar dig och övriga familjemedlemmar. Några exempel på tillstånd där familjeterapi kan vara passande som terapiform kan vara följande:

  • Känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn och ungdomar.
  • Relationsproblem och konflikter inom familjen eller äktenskapet.
  • Som en nödvändig del i en sammansatt behandling när det gäller: Svår psykisk sjukdom.
  • Våld eller missbruk inom familjen.

Hur går det till?

Upplägget är väldigt individuellt och anpassas efter varje individs eller familjs behov. Hur många familjemedlemmar som bör delta kan alltid rådgöras med mig först och kan även variera under terapins gång. Även individuella samtal kan förekomma inom familjeterapin. Ofta kan stora förändringar uppnås på relativt få samtal då alla parter är engagerade. Ett samtal kan variera i längd och brukar vara mellan 60 och 90 minuter långt. För att familjeterapin ska lyckas och ha goda förutsättningar gäller det givetvis att vi etablerar en god kontakt tidigt där alla parter är med på att aktivt delta.

Kontakta mig

Vill du komma i kontakt med mig för att boka tid? Fyll i ditt namn och e-postadress i formuläret så ringer jag upp dig.

Kontakta mig

Vill du att jag kontaktar dig?