Kris- och traumabehandling

Välkommen till mig i Västerås

Kriser drabbar alla någon gång i livet. Det kan handla om att förlora en närstående eller att bearbeta ett trauma från barndomen. Jag har god erfarenhet av både kris och traumabehandling.

Kontakta mig

Individanpassade behandlingsmetoder

Det finns ett flertal olika typer av kris- och traumabehandlingsmetoder för vuxna. De vanligaste terapiformerna för att bota PTSD är genom KBT och EMDR. Målet med kris- och traumabehandlingsarbetet är att minska effekter av traumat på individens förmåga att hantera sin livssituation. Behandlingen är ytterst individanpassad och formas utifrån varje patients unika behov. I kris- och traumabehandling används olika psykoterapeutiska behandlingsmetoder vilka även kan förändras under terapins gång. Vi utvärderar även behandlingen tillsammans med tiden. 

Kris- och traumabehandling

Krishantering
Kriser av olika slag uppstår för oss alla i livet. Det kan handla om att ha förlorat en anhörig eller kär vän, sjukdom kan drabba oss eller närstående, arbetslöshet eller andra kriser som påverkar oss sker och vi tvingas förhålla oss till detta. Ibland kan vi då behöva hjälp att ta oss igenom krisen, hantera oro och ångest, hitta nya sätt att orientera oss på och finna mening i allt det svåra. I dessa fall kan bearbetande samtal vara till hjälp.

EMDR
EMDR är en metod för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

EMDR står för förkortning ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. EMDR är en vetenskapligt beprövad metod att hantera besvär efter upplevelser av traumatisk karaktär. Metoden kan med fördel användas för PTSD.

Jag erbjuder olika behandlingsmetoder för Kris- & traumabehandling

Individuella samtal

 Kris- och traumabearbetning

 Parsamtal

Familjesamtal

Konsultationer

Team- och individuell handledning

Handledning

Telefonterapi

 Coaching

Psykologiskt trauma

Att bära på ett psykologiskt trauma kan orsaka stora problem och förhindra en person från att leva och hantera sin vardag. Det finns ofta en stark rädsla för att tvingas möta minnen eller känslor från en traumatisk händelse som kan leda till anspänning, stress och ett undvikande beteende. Detta är en del av kroppens både fysiska och psykologiska försvarsmekanismer.Traumabehandling med psykologisk hjälp är ofta framgångsrik, det finns hjälp att få och det går att leva ett rikt liv fullt ut igen. 
Genom traumabehandling kan du bland annat få hjälp att möta skuldkänslor, skam, verktyg att se händelsen ur fler perspektiv, bemöta starka känslor och skapa djupare förståelse för hur du fungerar. En traumatisk upplevelse kan även påverka synen på och komplicera relationer. Har man exempelvis utsatts för övergrepp under en längre tid kan göra det svårt att förstå andra människors signaler. Man kan därför behöva hjälp att på nytt orientera sig i relationer för att tolka andra människors signaler. Detta är ofta ett omfattande psykologiskt arbete, men med hjälp av traumabehandling kan man få anpassade verktyg och möjlighet att läka. 

Vad händer under en kris?

En kris är en högst individuell upplevelse och det är svårt att säga hur omfattande den är eller hur länge du är i kris. Det är olika från person till person och beror på vad krisen handlar om. Att befinna sig i en kris kännetecknas ofta av att man växlar mellan upplevelsen av händelsen som ledde till krisen och känslan av hur livet ser ut efter krisen. I en krisituation pendlar du oftast mellan dessa lägen och kan känna väldigt starka och intensiva känslor. Det är även svårt att hantera händelsen eller det som ledde till krisen. När man befinner sig i kris eller har varit i kris kan bearbetande psykologiska samtal ge mycket stöd och göra att man kan ta sig ur krisen.

Hur går EMDR-terapi till?

Under EMDR-terapi fokuserar patienten på ett traumatiskt minne samtidigt som patienten upplever bilateral stimulering, oftast i form av snabb ögonrörelse. Denna bilaterala stimulering anses hjälpa till med bearbetningen av minnet och minska ångesten. EMDR har visat sig vara mycket effektivt för dem som har upplevt trauma. EMDR-terapi innefattar ett fokuserat arbete inom tre tidsperioder: det förflutna, nutiden och framtiden. Behandlingen fokuserar specifikt på att hantera störande minnen och relaterade händelser från det förflutna som ofta ligger till grund för nuvarande psykologisk stress. Detta arbete är avgörande för att hjälpa individen att förstå och bearbeta de underliggande orsakerna till din nuvarande ångest.

Vi arbetar även med att hantera nuvarande situationer som orsakar obehag och stress. Detta inkluderar att lära sig att identifiera och effektivt hantera utlösande händelser eller situationer som kan framkalla störande minnen och känslor. Slutligen fokuserar EMDR-terapi på framtiden genom att utveckla de färdigheter och attityder som behövs för att ta positiva steg framåt. Detta innebär att bygga upp verktyg och strategier för att hantera framtida utmaningar på ett hälsosamt och produktivt sätt. Dessa aspekter av EMDR-terapi genomförs med hjälp av en åttafasig behandlingsansats, vilket ger en strukturerad och noggrant genomtänkt process för att stödja varje individs läkningsresa.

Kontakta mig

Vill du komma i kontakt med mig för att boka tid? Fyll i ditt namn och e-postadress i formuläret så ringer jag upp dig.

Kontakta mig

Vill du att jag kontaktar dig?