Handledning

Välkommen till mig i Västerås

Behöver du stöd i det ledarskap? Eller behöver ni som företag verktyg att förbättra er kommunikation och ert samarbete? Jag hjälper dig som är anställd eller dig som är chef.

Kontakta mig

Yrkesmässig Handledning

Jag erbjuder handledning till bland annat:

  • Skolpersonal
  • HVB-hem för vuxna och för ungdomar
  • Arbetsplatser
  • Personal från socialtjänst och kriminalvård
  • Personal inom ideella föreningar

Handledningen kan handla om process-, ärende- eller konsultativ inriktning av handledningen. I huvudsak bestäms detta i dialog mellan den som blir handledd (individuellt eller grupp) och handledaren beroende på behovet.

Förutom handledning i arbetsgrupper, enskilda eller team i privata företag, kan handledningen även ha en psykosocial inriktning. I dessa fall handlar det om grupper eller individer inom vård, barn- och ungdomsvård, socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, skola etc.

De vanligaste typerna av handledningsuppdrag:

  • Stöd/handledning till chefer. Önskemål om ökad effektivitet och känslomässig stabilitet.
  • Utveckla personal som jobbar i grupp genom självkännedom, öka förmågan att se möjligheter, förbättra kommunikationsförmåga, samarbete och effektivitet.
  • Stödsamtal utifrån en situation som uppstått.
  • Konsultation eller handledning till personal med stort ansvar och som jobbar under ibland stressande förhållanden ex skolpersonal
  • Konsultation i konfliktsituationer

Jag erbjuder olika behandlingsmetoder för terapi

Individuella samtal

 Kris- och traumabearbetning

 Parsamtal

Familjesamtal

Konsultationer

Team- och individuell handledning

Handledning

Telefonterapi

 Coaching

Kontakta mig

Vill du komma i kontakt med mig för att boka tid? Fyll i ditt namn och e-postadress i formuläret så ringer jag upp dig.

Kontakta mig

Vill du att jag kontaktar dig?