Psykoterapi, par- & familjesamtal

Välkommen till mig i Västerås

Terapi kan hjälpa dig & dina nära i alla stadier av ditt liv. Psykoterapi kan förändra mönster eller bygga en starkare relation med din partner.

Kontakta mig

Psykoterapi i Västerås

Relationell psykoterapi
I den relationella psykoterapin läggs stor vikt vid det som sker här och nu, både i själva mötet mellan dig och mig som terapeut samt de känslor som väcks av att tala om det som är svårt. Som relationellt inriktad terapeut är jag aktiv och förhållningssättet kan variera mellan lyssnande, känslobearbetande och mer kognitivt inriktat. Det kan handla om att tydliggöra handlingsmönster och tankar som du söker hjälp att förändra. Som en viktig bakgrund i terapin finns din livshistoria. Utifrån den skapas förståelsen för hur tidiga erfarenheter och relationer har präglat dina föreställningar, tankemönster och förväntningar på livet nu. Ibland kan terapins mål faktiskt vara att formulera din livsberättelse på ett nytt sätt.

 

Affektfobiterapi – Korttidsterapi
Affektfobiterapi är en terapi med fokus på emotionella problem. Det är en metod som medvetet arbetar med fördjupning av dina känslomässiga upplevelser och sätt att reagera emotionellt i olika situationer. Emotionella problem kan uppstå i relationer till andra människor, t ex i parförhållanden, genom att de upplevt otrygg anknytning i tidig ålder och att inte lyckats komma till rätta med de anknytningsmönster och inre arbetsmodeller som uppstått. Denna terapiform är en kortidsterapi.

KBT-terapi

I KBT-terapin kartlägger vi tillsammans beteenden och tankemönster som är oönskade och som ställer till problem för dig.
Därefter söker vi alternativ som fungerar bättre för dig. Tonvikten ligger på samspelet mellan dig och din omgivning utifrån dina tankar, beteenden och känslor. Kort sagt går det ut på att du ska må bättre och öka din förmåga att uppnå dina mål i livet.
Då mycket av dina problem sker i vardagen, utanför terapirummet, så får du hemuppgifter. Dessa ska kunna leda till att befästa nya beteenden och tankemönster som är mer verksamma för dig.

Familjesamtal & parterapi

Familjeterapi med systemisk och relationell inriktning

Familjeterapi är psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av din familj för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser. I familjeterapin träffar jag familjemedlemmar i olika kombinationer. Det är det aktuella problemet och frågeställningen som i samråd med dig eller de som tagit initiativ till kontakten som bestämmer hur konstellationerna skall vara. Antalet träffar och i vilka intervaller träffarna ska ske bestäms utifrån möjlighet och behov.

Erbjuder olika metoder för psykoterapi, samtalsterapi & familjesamtal

Individuella samtal

 Parsamtal

Familjesamtal

Konsultationer

Telefonterapi

Kontakta mig

Vill du komma i kontakt med mig för att boka tid? Fyll i ditt namn och e-postadress i formuläret så ringer jag upp dig.

Kontakta mig

Vill du att jag kontaktar dig?